"Chciałbym, żeby moje płótna najlepsze były w Polsce, żadne Ameryki, żadna Francja mnie nie kuszą".
Z listu Józefa Czapskiego do Jana Cybisa

simone weil

  • Simone Weil Joseph Czapski
    Simone Weil
    Publikacja: Ulubione książki

    Simone Weil? Nie umiem znaleźć miary porównania z nią, dla mnie to wzór najwyższy w swoim okrutnym wyzwoleniu z małości życia J.Czapski           Simone Weil to postać, która zajmowała szczególne miejsce w kształtowaniu życia, nie tylko duchowego, Józefa Czapskiego. Jej inicjały S.W. spotyka się często na stronach zapisanych kajetów. Jeżeli sporządziłoby się statystykę pojawiania się […]

O pisaniu biografii

"(...) starałam się docierać do istoty rzeczy każdego zagadnienia w przekonaniu, że zbliżanie się do prawdy i jawność są wymowniejsze i moralniejsze od przemilczeń, legend i niedomówień.


Ludźmi jesteśmy i tylko ludźmi ułomnymi choćby nas inni brali za aniołów - pisał Mickiewicz do przyjaciół – cytując Naśladowanie.

Maria Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, Wstęp

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z redakcją